PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodná značka topko sa od začiatku svojho vzniku v roku 1998 špecializuje na vlašské orechy, ich pestovanie, spracovanie a distribúciu.

Značka po dlhých rokoch výskumu a vývoja doviedla spracovanie vlašských orechov na kvalitatívny vrchol, čo dokazujú aj jej predošlé dodávky a kvalitatívne extrémne aplikácie napríklad pre čokoládový priemysel – Cadbury, Nestle, Mars a pod..

Po tŕnistých rokoch budovania nového spracovateľského závodu sa overená značka topko vracia vo väčšej sile a kvalite ako kedykoľvek predtým a od sezóny roku 2022/2023 zahajuje novú éru s prínosom výrazných inovácií v tejto oblasti.

Filozofia spoločnosti je jasná: vysoká kvalita spracovania výroby a profesionálny prístup k požiadavkám odberateľov.

Na rozdiel od väčšiny firiem zaoberajúcich sa spracovaním vlašských orechov, je naša spoločnosť schopná dodávať ich v priebehu celého roka, nakoľko čerstvo spracováva vlašské orechy v škrupine.

Takmer celá produkcia sa vyváža do členských štátov EÚ. V súčastnosti spoločnosť využíva surovinovú základňu Ukrajiny, Moldavska, Slovenska, Maďarska.

Máme vypracovaný systém manažérstva a riadenia kvality, ktorý je garantom spĺňania všetkých požiadaviek zo strany našich partnerov – od nákupu vstupnej suroviny, cez riadenie výrobného cyklu až po riešenie prípadných reklamácií.

Filozofia spoločnosti je jasná: vysoká kvalita spracovania výroby a profesionálny prístup k požiadavkám odberateľov.

Na rozdiel od väčšiny firiem zaoberajúcich sa spracovaním vlašských orechov, je naša spoločnosť schopná dodávať ich v priebehu celého roka, nakoľko čerstvo spracováva vlašské orechy v škrupine.

Takmer celá produkcia sa vyváža do členských štátov EÚ. V súčastnosti spoločnosť využíva surovinovú základňu Ukrajiny, Moldavska, Slovenska, Maďarska.

Máme vypracovaný systém manažérstva a riadenia kvality, ktorý je garantom spĺňania všetkých požiadaviek zo strany našich partnerov – od nákupu vstupnej suroviny, cez riadenie výrobného cyklu až po riešenie prípadných reklamácií.

Garanciou vysokej kvality výroby je zavedenie a používanie systému riadenia kvality v oblasti: nákup, spracovanie, balenie a predaj orechov. Firma spĺňa požiadavky normy EN ISO 9001:2000, IFS a BRC.

Garanciou vysokej kvality výroby je zavedenie a používanie systému riadenia kvality v oblasti: nákup, spracovanie, balenie a predaj orechov. Firma spĺňa požiadavky normy EN ISO 9001:2000, IFS a BRC.

Technológie

Na spracovanie vlašských orechov využívame najmodernejšie technológie spoločnosti KRAPCO s.r.o., ktoré v kombinácii s kvalifikovaným tímom pracovníkov umožňujú spracovávať veľké objemy orechov pri zachovaní najvyššej kvality.

Technológie boli navrhnuté, projektované a vyrobené špeciálne podľa našich podmienok pre spracovanie vlašských orechov. Takýmto spôsobom sa nám najlepšie podarilo dosiahnuť konkurencieschopný pomer kvality a ceny.

Možnosti a rozsah spracovania

topko zachytáva celý cyklus spracovania vlašských orechov od pestovateľov až po malospotrebiteľské balenie do balíčkov. Tento cyklus obsahuje nasledujúce kroky:
• nákup orechov v škrupine od pestovateľov;
• rozbíjanie orechov v škrupine;
• oddeľovanie jadier orechov od škrupín;
• triedenie jadier podľa rozmerov a farby;
• zostavovanie rôznych kombinácií farieb a rozmerov vlašských orechov – podľa želania zákazníka;
• balenie do kartónov: vákuové alebo s ochrannou atmosférou;
• balenie do vriec, do veľkých vriec big bagov 500 kg, 1000 kg pre veľkospotrebiteľov;
• balenie do balíčkov s hmotnosťou 100 g;
• transport a dodávky tovaru zákazníkom.