Spracovávame vlašské orechy ako pre priemyselné aplikácie, tak aj na použitie ako pochutiny pre malospotrebiteľov.

Kvalita spracovania je riadená podľa špecifikácií a požiadaviek odberateľov. Zároveň sú dodržiavané interné smernice a pokyny týkajúce sa riadenia kvality, ktoré vychádzajú zo štandardov USDA (US Department of Agriculture Standards).

Základné kvalitatívne triedenie je podľa veľkosti a farby.

VEĽKOSTI VLAŠSKÝCH ORECHOV

Polovičky vlašských orechov
Do tejto skupiny patria orechy 80-85% polovičiek alebo viac, vrátane jadier veľkosti ¾ z polovičky. Zvyšnú časť tvoria štvrťky.

Štvrťky vlašských orechov
Táto kategória pozostáva z častí jadier orechov, ktoré nemôžu prejsť cez sito s okrúhlymi otvormi o priemere 11 mm. V tejto skupine sa okrem štvrtiek nachádza aj 2-5% polovičiek jadier vlašských orechov.

Malé kúsky vlašských orechov – osminky
Skupina sa skladá z jadier, ktoré prejdú sitom s okrúhlymi otvormi s priemerom 11 mm, ale nemôžu prejsť cez sito s okrúhlymi otvormi 3 mm. Osminky rozdeľujeme ešte na 2 skupiny, a to tie ktoré prejdú 11 mm sitom – neprejdú 6 mm okrúhlym okom sita a na tie, ktoré prejdú 6 mm sitom—neprejdú okom sita 3 mm. Tieto kúsky orechov majú využitie prevažne v pekárenskom a cukrárenskom priemysle.

Drvina vlašských orechov
Najmenšie časti vlašských orechov – menej než 3 mm v priemere, sú sprievodným produktom spracovania vlašských orechov, ktoré môžu byť v rôznych konzistenciách od drviny až po jemný prášok. Používa sa na posypanie koláčov, dáva sa do cesta a liateho cesta. Taktiež drvina môže byť zapracovaná do orechových zmesí a cestovín. Môže sa použiť do plniek alebo ako zhusťovač.

FARBY VLAŠSKÝCH ORECHOV

Extra svetlé – percentuálna tolerancia podľa hmotnosti pripúšťa maximálne 15% tmavších než extra svetlé, a z ktorých iba 2% môžu byť tmavšie než svetlé.

Svetlé – percentuálna tolerancia podľa hmotnosti pripúšťa maximálne 15% tmavších než svetlé, a z ktorých iba 2% môžu byť tmavšie než svetlotmavé.

Svetlotmavé – percentuálna tolerancia podľa hmotnosti pripúšťa najviac 15% tmavších než svetlotmavých, a z ktorých iba 2% môžu byť ešte tmavšie.

Tmavé – percentuálna tolerancia podľa hmotnosti pripúšťa maximálne 10% tmavších od tejto skupiny.

BALENIE ORECHOV

Všetky kategórie orechov – veľkostné, farebné a ich kombinácie, dodávame vo veľkospotrebiteľských baleniach: big-bag (400 až 1000 kg) alebo polypropylénové tkané vrecia (25 a 30 kg).

Kategórie orechov obsahujúce polovičky jadier vlašských orechov balíme do kartónov s  papierovou vložkou (7,5 kg; 8 kg; 9 kg).

Taktiež ponúkame malospotrebiteľské balenie (1000g; 500g; 100g; 40g).

USKLADNENIE ORECHOV

Orechy sa majú skladovať pri relatívnej vlhkosti 55-65% a nízkej teplote 0-5°C.

Pre zabezpečenie maximálnej trvanlivosti uskladňujeme vlašské orechy v chladnom nezapáchajúcom prostredí bez prístupu vzduchu, vlhkosti a svetla.

POVOLENÉ TOLERANCIE

Pri spracovaní a následnom balení jednotlivých produktov sa môžu vyskytnúť určité odchýlky, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke Povolené tolerancie (percentá z hmotnosti jadier):

Svetlé orechy Tmavé orechy
Zhnité jadrá 0.5% 2%
Plesnivé jadrá 0.5% 2%
Pevné časti 0.1% 0.1%
Jadrá tmavšie 8% 10%